Mental kraft (i Kroppsklinikens lokaler)

Anläggings-Id. 7563

Om Mental kraft (i Kroppsklinikens lokaler)

073-974 16 80 Vendelsövägen 26

Diplomerad Avspänningspedagog och stressterapeut med kognitiv inriktning. Arbetar med kropp och sinne för att lära ut avspänning, stresshantering och förebygga stressrelaterad ohälsa. Mental träning-avstressande massage-terapeutiska samtal-Bygger motivation för att ändra förhållningssätt.

Hemsida
Behandling
Mental träning
Rådgivning

Aktiviteter

  • Kurser motion/friskvård
  • Massage
  • Mental träning
  • Meditation
  • Stresshantering
  • Förebyggande behandling