Naprapaterna Ekerö

Anläggings-Id. 7397

Om Naprapaterna Ekerö

08- 560 313 31 Bryggavägen 133

Vi hjälper dig gärna om du har ont och vi ger dig många goda råd om hur du kan arbeta i förebyggande syfte. Vi använder oss av massage, manipulation, stretching, stötvåg, akupunktur och dryneedling. Varmt välkomna! Louise Caroline Sara My

Hemsida
Behandling

Aktiviteter

  • Massage