Göteborgs Ki-Akido Sällskap

Anläggings-Id. 6907

Om Göteborgs Ki-Akido Sällskap

0702-474708 Teatergatan 19 (Yamasaki Academy)

Vi tränar Ki-Aikido som är en modern rörelsekonst som har utvecklats ur äldre japanska kampkonster. Aikido är också ett självförsvar såtillvida att den skapar ett sammanhang där attack försvinner som ett alternativ.

Hemsida
Mental träning

Aktiviteter

  • Meditation

Öppettider

Onsdag
19:30 - 21:00
Söndag
17:00 - 19:30