Hälsobyrån

Anläggings-Id. 4747

Om Hälsobyrån

0706897973 Residensgränd 20 a

Hälsobyrån arbetar främjande och förebyggande. Arbetar med Hälsoprofiler, Hälsoundersökningar, Hälsoprogram för att optimera hälsa. Stresshantering. Stressmätningar och stressprogram. Medicinsk Yoga. Medveten andningsteknik. Viktcoachning. Vitamin och mineralanalyser. Lymfdränage. BEMER - friskvårds

Hemsida
Behandling
Mental träning
Rådgivning
Ute/Friluft

Aktiviteter

  • Kurser motion/friskvård
  • Motionsrådgivning
  • Kost-/Viktrådgivning
  • Rökavvänjning
  • Massage
  • Mental träning
  • Yoga
  • Meditation
  • Stavgång
  • Stresshantering

Öppettider

Måndag
9 - 18
Tisdag
9 - 18
Onsdag
9 - 17
Torsdag
9 - 18
Fredag
9 - 15
Lördag
closed - closed
Söndag
closed - closed